Belgia

~

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?

Podmioty, które prowadzą:

 • Sprzedaż na terenie Belgii bezpośrednio do odbiorców końcowych,
 • Sprzedaż z obszaru Belgii bezpośrednio na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE,
 • Sprzedaż z obszaru Belgii na rzecz przedsiębiorców spoza UE w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terenie Belgii,
 • Prace budowlane na terenie Belgii na rzecz podmiotów prywatnych lub podatników niezarejestrowanych w Belgii,
 • Import do Belgii i eksport z Belgii,
 • Sprzedaż wysyłkową do Belgii powyżej limitu 35.000 EUR w ujęciu rocznym,
 • Przewóz osób na obszarze Belgii.

Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności w Belgii. Podmioty zagraniczne chcące zarejestrować się w Belgii do celów rozliczeń VAT, zobowiązane są złożyć wymagane dokumenty w poniższym Urzędzie Skarbowym:

Centralny Urząd ds. VAT dla Podatników Zagranicznych (BCAE)

Obsługa Rejestracyjna
Rue des Palais, 48 (6th floor)
B-1030 Brussels

Strona internetowa: www.minfin.fgov.be

Poza formularzem 604a, należy dostarczyć:

 • Uzasadnienie potrzeby rejestracji, tj. zamówienie lub umowę potwierdzającą,
  że spółka prowadzić będzie w Belgii działalność gospodarczą,
 • Zaświadczenie o rejestracji do VAT w kraju pochodzenia,
 • Umowę lub statut spółki,
 • Odpis z krajowego rejestru handlowego.

 

W przypadku opóźnienia rejestracji, na podmiot mogą być nałożone grzywny:  w wysokości 250 EUR lub 10% wartości należnego podatku VAT.

Standardowy okres rozliczeniowy to jeden miesiąc. Można jednak złożyć wniosek o składanie deklaracji w odstępach kwartalnych, pod warunkiem, że roczne obroty spółki nie przekroczą kwoty 2,5 mln. W pewnych okolicznościach możliwe są odstępstwa od tej reguły.

Deklaracje VAT składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Intervat do 20. dnia miesiąca następującego po upływie okresu, którego dotyczy deklaracja. W tym samym terminie należy uregulować zobowiązanie wobec US. W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji mogą zostać nałożone kary finansowe: w wysokości 250 EUR lub 10% wartości należnego podatku VAT.

Rozliczenia obejmują zarówno naliczony podatek VAT, jak i VAT należny. Nie można dokonywać odliczeń m.in. z tytułu zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, wyżywienia i zakwaterowania pracowników. Jeżeli podatek naliczony jest wyższy niż podatek należny, można złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty.

Spółka zagraniczna działająca na terenie Belgii musi także przestrzegać miejscowych regulacji dotyczących m.in.: fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 7 lat.

Próg sprzedaży na odległość: 35.000 EUR

Aktualnie w Belgii obowiązują następujące stawki VAT:

 • 21% – stawka podstawowa
 • 6% i 12% – stawki obniżone,
 • 0% – na gazety codzienne i tygodniki, materiały pochodzące z odzysku, transport wewnątrzwspólnotowy oraz międzynarodowy.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]