Czechy

~

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Importują towary na obszar Republiki Czeskiej,
 • Dokonują zakupu i sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – WDT),
 • Prowadzą zakup i sprzedaż towarów na terenie Republiki Czeskiej,
 • Prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz czeskich konsumentów (rejestracja do VAT wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży w skali roku przekroczy 1.140.000 CZK),
 • Składują na terytorium Republiki Czeskiej towary celem ich odsprzedaży,
 • Organizują w Republice Czeskiej eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Czeski Urząd Skarbowy wymaga w celu rejestracji do VAT wypełnienia wniosku w formie elektronicznej (https://adisepo.mfcr.cz) oraz przesłania podpisanego oświadczenia o złożeniu wniosku na następujący adres:

Financni urad pro hlavni mesto Prahu
Stepanska 619/28
111 21 PRAHA 1
Republika Czeska

Poza wypełnieniem odpowiednich formularzy, spółka zagraniczna winna przedłożyć:

 • Potwierdzenie rejestracji VAT w kraju pochodzenia,
 • Umowę lub statut spółki,
 • Wyciąg z krajowego rejestru handlowego.

Standardowym okresem rozliczeniowym dla VAT w Republice Czeskiej jest miesiąc. Przedsiębiorstwa, których roczny obrót nie przekracza progu 10.000.000 CZK mogą ubiegać się o składanie deklaracji VAT w odstępach kwartalnych. Terminem złożenia deklaracji i dokonania płatności do Urzędu Skarbowego z tytułu VAT jest 25. dzień miesiąca następujący po zamknięciu okresu rozliczeniowego.

W przypadku złożenia błędnej deklaracji lub nieterminowego jej złożenia, firmy zagraniczne narażone są na grzywny w wysokości odpowiadającej wartości potencjalnie utraconych przychodów, przy czym maksymalna wysokość kary to 300.000 CZK. Nieścisłe i nieprawidłowe rozliczenia mogą skutkować 20% dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Ponadto, z tytułu opóźnień w zapłacie VAT naliczane są odsetki. Zobowiązania wobec czeskiego urzędu podatkowego wygasają po 3 latach. W przypadku powtarzających się przewinień okres ten może być przedłużony do 10 lat.

Przy rozliczaniu VAT nie można odliczać podatku naliczonego od posiłków dla pracowników, świadczeń pracowniczych (w obszarze sportu, rekreacji i zakwaterowania), usług cateringowych i restauracyjnych.

Spółka zagraniczna prowadząca działalność w Republice Czeskiej musi także stosować się do miejscowych regulacji w zakresie m.in.: fakturowania oraz archiwizowania faktur i rejestrów przez okres 10 lat.

Aktualnie w Republice Czeskiej obowiązują następujące stawki VAT:

 • 21% – stawka podstawowa,
 • 15% oraz 10% – stawki obniżone,
 • 0% – transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]