Francja

~

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Importują towary spoza UE na rynek francuski,
 • Składują na terenie Francji towary w celu ich odsprzedaży na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • Prowadzą zakup i sprzedaż towarów do innych państw członkowskich UE,
 • Prowadzą sprzedaż wysyłkową bezpośrednio do konsumentów (rejestracja wymagana, gdy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 35.000 EUR),
 • Organizują we Francji eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.,

W celu rejestracji i uzyskania francuskiego numeru NIP przedsiębiorstwa powinny w ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia działalności na terenie Francji, złożyć wniosek w „Service des Impôts des Entreprises” oraz dołączyć następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia,
 • Umowę lub statut spółki,
 • Odpis z krajowego rejestru handlowego.

W przypadku złożenia deklaracji po terminie spółki zagraniczne mogą podlegać karze, będącą odsetkami od kwoty podatku VAT należnego.

Przedsiębiorstwa, na terenie Francji zobowiązane są do składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT. Wszystkie firmy rozpoczynające swoją działalność na rynku francuskim zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji VAT. Przedsiębiorstwa, których zobowiązania z tytułu VAT za poprzedni rok nie przekraczają progu 4.000 EUR, mogą ubiegać się o możliwość składania deklaracji kwartalnych.

Do 19 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu okresu, należy dostarczyć formularz CA3 zawierający dane dot. podatku VAT należnego i naliczonego i równolegle opłacić zobowiązanie wobec francuskiego US, W przypadku złożenia deklaracji z błędami spółki zagraniczne mogą podlegać karom sięgającym  wysokości 0,2% wartości zobowiązania z tytułu VAT, natomiast w przypadku opóźnień w płatnościach należnego podatku VAT kara ta wynosi 5% i może wzrosnąć nawet do 80%.

W rozliczeniach ujmuje się zarówno VAT naliczony, jak i należny. W przypadku rozliczeń VAT, nie można dokonać potrącenia podatku naliczonego  od prezentów biznesowych o wartości poniżej 60 EUR, żywności i zakwaterowania dla pracowników, towarów zakupionych w celu dalszej odsprzedaży. Nie można dokonać odliczenia wartości podatku VAT od wydatków kapitałowych i wydatków związanych z reklamą. Jeśli VAT należny przewyższa VAT naliczony, można wnioskować o zwrot nadpłaconej kwoty.

Spółki zagraniczne działające na terenie Francji, muszą także stosować się do lokalnych zasad dotyczących, m.in.: fakturowania i archiwizacji rachunków i rejestrów przez okres 10 lat.

Próg sprzedaży na odległość: 35.000 EURO

Aktualnie we Francji obowiązują następujące stawki VAT:

 • 20% – stawka podstawowa,
 • 2,1% i 5,5% i 10% – stawki obniżone,
 • 0%– w transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]