Hiszpania

~

Kto zobowiązany jest do rejestracji VAT?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Importują towary do Hiszpanii,
 • Kupują i sprzedają towary na terytorium Hiszpanii,
 • Dokonują sprzedaży internetowej bezpośrednio do konsumentów hiszpańskich, (rejestracja wymagana jest przy obrotach powyżej 35.000,00 EUR rocznie),
 • Magazynują towary na terenie Hiszpanii w celu ich dalszej odsprzedaży,
 • Organizują w Hiszpanii wydarzenia na żywo, pokazy, konferencje, itp.

W celu rejestracji na potrzeby VAT, hiszpański urząd skarbowy wymaga wypełnienia wniosku w języku hiszpańskim wraz z którym firma zagraniczna powinna dostarczyć:

 • potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia,
 • umowa i statut spółki,
 • odpis z krajowego rejestru handlowego,
 • oświadczenie, że firma nie posiada siedziby w Hiszpanii,
 • pełnomocnictwo notarialnie poświadczone dla przedstawiciela podatkowego spółki (Hiszpania zobowiązuje zagraniczne podmioty do posiadania przedstawiciela podatkowego).

Rejestracji dokonuje się w lokalnym urzędzie skarbowym przedstawiciela podatkowego przed rozpoczęciem działalności w Hiszpanii.

Podmioty zagraniczne, których obrót z poprzedniego roku nie przekroczył 6 mln EUR zobligowane są do kwartalnych deklaracji. Natomiast jeśli obrót ten przekroczył tę wartość – muszą składać deklaracje miesięczne. W obydwóch przypadkach wymagana jest również deklaracja roczna.

Termin składania deklaracji oraz płatności do US z tytułu podatku VAT przypada na 20. dzień miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym. Natomiast deklaracje roczne należy złożyć do 30 stycznia następnego roku.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie VAT w Hiszpanii wahają się od 20% do 200% wartości VAT należnego. Mogą być również naliczane odsetki z tytułu opóźnień w płatnościach, wynoszące zazwyczaj 5% miesięcznie.

W przypadku rozliczeń z tytułu podatku VAT, można dokonywać odliczeń podatku naliczonego z tytułu usług restauracyjnych, hotelarskich i związanych z podróżą, a także zakupu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Można również odliczać podatku VAT z tytułu kosztów związanych z reklamą. Nie można dokonywać odciągnięć z tytułu zakupu prezentów biznesowych oraz rozrywki.

Spółka zagraniczna prowadząca działalność na terenie Hiszpanii, musi również dostosować się do lokalnych zasad dotyczących, m.in.: fakturowania i archiwizacji rachunków i rejestrów przez okres 10 lat.

Próg VAT przy sprzedaży wysyłkowej: 35.000 Euro

W Hiszpanii obecnie stosowane są poniższe stawki VAT:

 • 21% – stawka podstawowa,
 • 10% – stawka obniżona,
 • 4% – stawka obniżona,
 • 0% – wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport (drogą powietrzną i morską), złote monety.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]