Holandia

~

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Importują towary do Unii Europejskiej przez Holandię,
 • Dokonują sprzedaży/zakupów na terenie Holandii, (jeśli kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT holenderskiego),
 • Prowadzą sprzedaż na terenie Holandii za pośrednictwem internetu bezpośrednio do konsumentów (próg rejestracji VAT wynosi 100.000 EUR rocznie),
 • Prowadzą sprzedaż z Holandii bezpośrednio do konsumentów z innego państwa UE,
 • Wykonują prace budowlane na terenie Holandii na rzecz osoby prywatnej,
 • Otrzymują faktury z odwrotnym obciążeniem z miejscem opodatkowania w Holandii,
 • Organizują na terenie Holandii wydarzenia na żywo, pokazy, konferencje, itp.,
 • Prowadzą samodzielną dostawę towarów do Holandii.

Holenderskie organy skarbowe wymagają w celu rejestracji do VAT wypełnienia odpowiednich formularzy i przedłożenia przez podmiot zagraniczny takich dokumentów, jak:

 • Potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia,
 • Umowę i statut spółki,
 • Odpis z krajowego rejestru handlowego,

W celu rejestracji, należy kontaktować się z holenderskim Urzędem Skarbowym:

Kantoor Buitenland / Belastingdienst Limburg
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
The Netherlands

Standardowym okresem rozliczeniowym z tytułu podatku VAT jest kwartał. Podmioty zagraniczne, których kwartalne zobowiązania z tytułu VAT przekraczają próg 15.000 EUR, zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji VAT. Termin składania rozliczeń jest ostatnim dniem miesiąca następującego po zakończeniu okresu, którego ta deklaracja dotyczy. Można to uczynić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (http://www.belastingdienst.nl). W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub złożenia deklaracji po terminie spółki zagraniczne mogą podlegać karom pieniężnym w wysokości do 4.920 EUR. Ponadto, z tytułu opóźnień w zapłacie VAT naliczane są odsetki, podlegające dwa razy w ciągu roku przeglądowi podatkowemu.

W przypadku rozliczeń z tytułu podatku VAT nie można dokonywać potrącenia podatku naliczonego przy zakupie żywności i napojów dla pracowników, świadczeń na rzecz pracowników (sport i rekreacja oraz zakwaterowanie), cateringu i usług restauracyjnych.

Spółki zagraniczne działające na terenie Holandii muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 7 lat.

Próg sprzedaży na odległość: 100.000 EURO

Aktualnie w Holandii obowiązują następujące stawki VAT:

 • 21% – stawka podstawowa,
 • 9% – stawka obniżona,
 • 0% – wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski drogą powietrzną i wodną), sprzedaż złota.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]