Niemcy

~

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Importują towary do Niemiec spoza UE,
 • Prowadzą zakup i sprzedaż towarów do innych państw członkowskich UE (WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów),
 • Dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Niemiec,
 • Prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio do konsumentów niemieckich (rejestracja wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 100.000 EUR ),
 • Magazynują towary na terenie Niemiec w celu ich dalszej odsprzedaży,
 • Organizują i świadczą usługi wstępu na koncerty, konferencje, wystawy itp. (niezależnie od wysokości osiągniętego progu podatkowego zobowiązane są do rejestracji jako podatnika VAT).

Rejestracja i uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej VAT musi odbyć się przed rozpoczęciem działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. W tym celu należy do odpowiedniego urzędu skarbowego złożyć formularz oraz:

 • Potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia,
 • Umowę i statut spółki,
 • Odpis z krajowego rejestru handlowego.

W Niemczech istnieją dwie kategorie numeru VAT dla celów podatkowych:

 • Steuernummer (St.-Nr.), który przeznaczony jest dla celów transakcji niemieckich (wewnątrzkrajowych),
 • Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) służy podatnikom niemieckim, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych w obrębie UE.

Nowo zarejestrowane spółki przez pierwszy rok od daty rejestracji zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji VAT. Termin złożenia deklaracji oraz płatności z tytułu podatku VAT upływa 10 dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego.

Jeżeli wartość sprzedaży mieści się w przedziale od 1.000 EUR do 7.500 EUR, po upływie pierwszego roku deklaracje mogą być rozliczane z US kwartalnie.

W obu przypadkach do 31 lipca kolejnego roku, wymagane jest złożenie deklaracji rocznej. Wszystkie deklaracje w Niemczech składane są w formie elektronicznej.

W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub złożenia deklaracji po terminie spółki zagraniczne mogą podlegać karom, które stanowić mogą nawet 10% należnego podatku VAT i równowartość 25.000 EUR. Zobowiązania wobec niemieckiego urzędu skarbowego przedawniają się po upływie 4 lat. W przypadku powtarzających się przestępstw podatkowych okres ten może zostać przedłużony do 10 lat.

Odliczeń w zakresie podatku naliczonego nie można dokonywać z tytułu zakupu m.in. prezentów oraz telefonów dla personelu.

Spółki zagraniczne działające na terenie Niemiec muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 10 lat.

Próg sprzedaży na odległość: 100.000 EURO

Aktualnie na terenie Niemiec obowiązują następujące stawki VAT:

 • 19% – stawka podstawowa,
 • 7% – stawka obniżona,
 • 0% – transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy
  (z wyłączeniem przewozów drogowych i kolejowych).

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]