Polska

~

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Importują towary spoza UE na rynek polski,
 • Prowadzą działania w zakresie kupna/sprzedaży na terenie Polski,
 • Prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz polskich konsumentów (rejestracja wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 160.000 EUR),
 • Magazynują w Polsce towary w celu ich odsprzedaży,
 • Organizują w Polsce eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.,
 • Samodzielnie dostarczają towary konsumentom.

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym powinna zostać dokonana przed rozpoczęciem działalności, tj. przed pierwszą transakcją podlegającą opodatkowaniu. Wymagany jest formularz NIP-2 do nadania numeru identyfikacji podatkowej oraz VAT-R – formularz rejestracji VAT. Do powyższych dokumentów należy załączyć:

 • Zaświadczenie o rejestracji spółki jako czynnego podatnika VAT w innym kraju UE,
 • Statut spółki,
 • Wyciąg z krajowego rejestru handlowego firmy,
 • Kopię umowy z polskim bankiem, w którym zostało utworzone konto bankowe dla celów biznesowych,
 • Potwierdzenie statusu firmy w Polsce potrzebne do rozliczania podatku VAT,
 • Opis działalności prowadzonej na terenie Polski.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
ul. Jagiellonska 15
03-719 Warszawa
Polska

Każda firma zarejestrowana w Polsce zobowiązana jest jako podatnik VAT do składania deklaracji VAT za każdy okres rozliczeniowy. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc, jednak firmy, których obrót za poprzedni rok nie przekracza 1.200.000 Euro / 5.135.000 PLN, mogą zdecydować się na rozliczenia kwartalne. W swych deklaracjach spółki zagraniczne wykazują zarówno VAT należny (od sprzedaży), jak i VAT naliczony (od zakupów) umniejszając tym samym zobowiązanie wobec US z tytułu VAT. Odliczeń nie można zastosować m.in. w przypadku usług gastronomicznych i zakwaterowania, a także od zakupu samochodu, który nie jest wykorzystywany do celów służbowych.

Termin złożenia deklaracji do Urzędu Skarbowego to 25. dzień miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego. W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub złożenia deklaracji po terminie, na przedsiębiorstwa może zostać nałożona kara, którą zazwyczaj stanowią odsetki naliczone od kwoty niezapłaconego podatku. Stopa co najmniej 8%. W przypadku nadwyżki podatku VAT naliczonego spółka może ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty lub pozostawić ją do rozliczenia na poczet zobowiązań z tyt. VAT przyszłych okresów.

Inwestorzy zagraniczni świadczący usługi lub prowadzący sprzedaż towarów na terenie Polski zobowiązani są do przestrzegania polskich zasad w zakresie rachunkowości  i stawek VAT.

Próg sprzedaży na odległość: 37.640 EURO

Aktualnie w Polsce obowiązują następujące stawki VAT:

 • 23% – stawka podstawowa,
 • 5% i 8% – stawki obniżone,
 • 0% – stosuje się w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz eksporcie towarów na warunkach określonych w ustawie o VAT.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]