Słowacja

~

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Importują towary spoza UE na rynek słowacki,
 • Prowadzą zakup i sprzedaż towarów do innych państw członkowskich UE,
 • Dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Słowacji,
 • Prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz konsumentów słowackich (rejestracja wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 35.000 EUR),
 • Składują na Słowacji towary w celu ich odsprzedaży,
 • Organizują na Słowacji eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Słowackie organy skarbowe wymagają w celu rejestracji do VAT wypełnienia odpowiednich formularzy i przedłożenia przez podmiot zagraniczny takich dokumentów jak:

 • Potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia,
 • Umowę lub statut spółki,
 • Odpis z krajowego rejestru handlowego,
 • Paszport przedstawiciela spółki.

Przedsiębiorstwa niebędące rezydentami zobligowane są dostarczyć powyższą dokumentację słowackim organom podatkowym w Bratysławie przed rozpoczęciem działalności na terenie Słowacji podlegającej opodatkowaniu. Termin składania deklaracji oraz płatności do US z tytułu podatku VAT przypada na 25. dzień miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym.

Przedsiębiorstwa, których obroty roczne przekraczają próg 100.000 EUR, zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji VAT. Jeżeli jednak wartość sprzedaży nie przekracza tej kwoty w roku poprzednim, deklaracje mogą być składane kwartalnie.

W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub złożenia deklaracji po terminie  zagraniczne spółki mogą podlegać karom sięgającym ( w zależności od okoliczności)  od 60 do 20.000 EUR. Naliczane są również odsetki z tytułu zaległych płatności. Zobowiązania wobec słowackiego urzędu skarbowego przedawniają się po upływie 5 lat.

W przypadku rozliczeń z tytułu podatku VAT nie można dokonać potrącenia podatku naliczonego od zakupu usług rekreacyjnych, restauracyjnych, świadczeń na rzecz pracowników.

Spółki zagraniczne działające na terenie Słowacji muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 10 lat.

Próg sprzedaży na odległość: 35.000 EUR

Aktualnie na Słowacji obowiązują następujące stawki VAT:

 • 20% – stawka podstawowa,
 • 10%  – stawka obniżona,
 • 0% – wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]