Szwecja

~

Kto zobowiązany jest do rejestracji VAT?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Importują towary do Szwecji,
 • Kupują i sprzedają towary na terytorium Szwecji,
 • Dokonują sprzedaży internetowej bezpośrednio do konsumentów szwedzkich, (rejestracja wymagana jest przy obrotach powyżej 320.000,00 SEK rocznie),
 • Magazynują towary na terenie Szwecji w celu ich dalszej odsprzedaży,
 • Organizują w Szwecji wydarzenia na żywo, pokazy, konferencje, itp.

W celu dokonania rejestracji szwedzki urząd skarbowy wymaga wypełnienia formularza SKV4632 dostępnego na stronie internetowej www.skatteverket.se i dostarczenia go wraz z poniższą dokumentacją:

 • Potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia,
 • Kopia paszportu (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
 • Pełnomocnictwo dla przedstawiciela podatkowego,

do odpowiedniego urzędu skarbowego, znajdującego się w Malmo lub Sztokholmie – w zależności od kraju pochodzenia.

Okresami sprawozdawczymi jest miesiąc, kwartał lub rok. Stosowanie odpowiedniego okresu rozliczeniowego uwarunkowane jest wartością rocznej sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT. Deklaracje miesięczne składane są przez przedsiębiorstwa, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła 40.000.000,00 SEK, a kwartalne w przypadku, gdy wartości te kształtują się pomiędzy 1.000.000,00 SEK a 40.000.000,00 SEK. Przedsiębiorstwa, których wartość sprzedaży objęta opodatkowaniem VAT nie przekroczy 1.000.000,00 SEK, mogą zdecydować się na rozliczenia roczne.

Terminy składania deklaracji to:

 • Do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego – deklaracje miesięczne,
 • Do 12. dnia drugiego miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego – deklaracje kwartalne,
 • Do 26. dnia drugiego miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego – deklaracje roczne.

Deklaracje należy złożyć drogą elektroniczną lub poprzez wypełnienie formularza SKV4700 i przesłanie go do odpowiedniego urzędu.

Opóźnienie w złożeniu deklaracji może skutkować naliczeniem kary od 500 do 1000 SEK. Braki w uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku VAT podlegają naliczeniu odsetek od zaległej kwoty.

Odliczenia VAT nie przysługują z tytułu m.in. zakupu i użytkowania samochodów osobowych (wyjątek to taksówki i pojazdy zakupione przez szkoły nauki jazdy), kosztów związane z rozrywką.

Spółka zagraniczna prowadząca działalność na terenie Szwecji, musi również dostosować się do lokalnych zasad dotyczących, m.in.: fakturowania i archiwizacji rachunków i rejestrów przez okres 7 lat.

Próg VAT przy sprzedaży wysyłkowej: 33.518 Euro

W Szwecji obecnie stosowane są poniższe stawki VAT:

 • 25% – stawka podstawowa,
 • 12% – stawka obniżona,
 • 6% – stawka obniżona,
 • 0%

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]