Wielka Brytania

~

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Importują towary na rynek Wielkiej Brytanii spoza UE
 • Kupują i sprzedają towary na terytorium Wielkiej Brytanii,
 • Dokonują sprzedaży internetowej bezpośrednio do konsumentów brytyjskich, (rejestracja wymagana jest przy obrotach powyżej 70.000,00 GBP rocznie),
 • Magazynują towary na terenie Wielkiej Brytanii w celu ich dalszej odsprzedaży,
 • Organizują na terenie Wielkiej Brytanii wydarzenia na żywo, pokazy, konferencje, itp.

By dokonać rejestracji zagraniczne firmy powinny wypełnić formularz VAT1 w przypadku dostarczania towarów lub wykonywania usług na terenie Wielkiej Brytanii i formularz VAT1A w przypadku sprzedaży na odległość do Wielkiej Brytanii. Firmy niebędące rezydentami powinny również posiadać brytyjskie konto bankowe. HMRC może skontaktować się z przedsiębiorstwami ubiegającymi się o rejestrację w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wnioski należy przesłać na poniższy adres:

HM Revenue & Customs
Ruby House
8 Ruby Place
Aberdeen
Szkocja
AB10 1ZP

 

Jeśli firma zagraniczna niemająca siedziby w Wielkiej Brytanii korzysta z usług agenta podatkowego, może dokonać rejestracji online. Przedsiębiorstwa spoza UE zobowiązane są do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego, który solidarnie odpowiadać będzie za wszelkie należne podatki, odsetki lub kary.

Deklaracje można składać miesięcznie lub kwartalnie. W większości jednak przypadków stosowane są rozliczenia kwartalne. Po zarejestrowaniu firma zostanie przypisana do jednej z trzech grup rozliczeniowych z tytułu podatku VAT. Są to grupy:

 • Stagger group 1 – kwartały kończące się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu,
 • Stagger group 2 – kwartały kończące się w kwietniu, lipcu, październiku i styczniu,
 • Stagger group 3 – kwartały kończące się w maju, sierpniu, listopadzie i lutym.

Miesięczne lub kwartalne deklaracje wymagane są do 7. dnia miesiąca następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym i należy je złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej HMRC.

W przypadku błędnych deklaracji lub opóźnień w ich składaniu firmy zagraniczne mogą podlegać karom, które mają formę dopłaty nałożonej przez HMRC i stanowią procent (do 15%) niezapłaconego podatku VAT.

 

Dokonując rozliczeń z tytułu podatku VAT, nie można dokonywać odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów (z wyjątkiem sytuacji, gdy używane są wyłącznie do celów biznesowych), towarów i usług niewykorzystanych do celów biznesowych oraz poniesionych wydatków na rozrywkę (z wyjątkiem wydatków związanych z klientami zagranicznymi).

Spółka zagraniczna działająca na terenie Wielkiej Brytanii, muszą również dostosować się do lokalnych zasad dotyczących, m.in.: fakturowania i archiwizacji rachunków i rejestrów przez okres 7 lat.

Próg sprzedaży na odległość: 80.890 EURO

Aktualnie w Wielkiej Brytanii obowiązują następujące stawki VAT:

 • 20%  – stawka podstawowa
 • 5%– stawka obniżona
 • 0%– transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]