Włochy

~

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?

Przedsiębiorstwa, które:

 • Importują towary spoza UE na rynek włoski,
 • Dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Włoch,
 • Prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz konsumentów włoskich (rejestracja wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 35.000 EUR),
 • Składują na terenie Włoch towary w celu ich odsprzedaży,
 • Przeprowadzają transakcje e-commerce,
 • Organizują na terenie Włoch eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Włoskie organy skarbowe wymagają w celu rejestracji do VAT wypełnienia odpowiednich formularzy i przedłożenia przez podmiot zagraniczny takich dokumentów, jak:

 • Potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia,
 • Potwierdzenie rejestracji na potrzeby wewnątrzwspólnotowych dostaw i rejestracji VIES,
 • Umowa lub statut spółki,
 • Odpis z krajowego rejestru handlowego,
 • Oświadczenie, że firma nie posiada siedziby we Włoszech,
 • Pełnomocnictwo dla przedstawiciela podatkowego spółki wraz z podpisanym zdjęciem paszportowym (władze włoskie zniosły obowiązek posiadania przedstawiciela podatkowego i zezwoliły na bezpośrednią rejestrację, ze względu jednak na uciążliwość sprawozdawczości we Włoszech wiele firm nadal korzysta z lokalnych agentów).

Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności podlegającej opodatkowaniu. W przeciwnym razie mogą zostać nałożone kary.

Wszyscy podatnicy zobowiązani są do składania kwartalnych deklaracji VAT (Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA) do ostatniego dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału sprawozdawczego. Wymagane jest również przesyłanie kwartalnych wykazów faktur (Esterometro) dla firm posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności we Włoszech. Deklaracja roczna powinna być złożona do dnia 30 kwietnia roku następnego. Przedsiębiorstwa, których obroty roczne przekraczają próg 700.000 EUR, zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji VAT. Przedsiębiorstwa z obrotem poniżej tej kwoty mogą zdecydować się na płatności kwartalne, pod warunkiem uiszczenia jednorazowej dopłaty stanowiącej 1% obrotów rocznych.

W przypadku rozliczeń z tytułu podatku VAT można dokonywać odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, podatku VAT z tytułu kosztów związanych z reklamą, organizacją konferencji i seminariów. Odliczeń nie można dokonywać z tytułu kosztów poniesionych na rozrywkę.

Spółki zagraniczne działające na terenie Włoch muszą także stosować się do lokalnych zasad dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów.

Próg sprzedaży na odległość: 35.000 EUR

Aktualnie we Włoszech obowiązują następujące stawki VAT:

 • 22% – stawka podstawowa,
 • 4% i 10% – stawki obniżone,
 • 0% – wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport (drogą powietrzną i morską), złote monety.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Naszych usługach, zapraszamy do kontaktu.

Krister Gullström

General Manager

Usługi jakie świadczymy w tym kraju

Witaj!
Pobierz bezpłatny poradnik VAT

[contact-form-7 id="341" title="Vat Guide Form"]